ไส้กรองน้ำช่วยกรองสิ่งสกปรกและเชื้อโรคให้ได้ตามมาตรฐาน

เครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่จะเป็นที่นิยมใช้กันตามโรงแรม ห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์อาหารต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำจำนวนมาก นอกจากนี้แล้วเครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่ยังสามารถใช้กรองน้ำบาดาลหรือน้ำคลอง โดยการเพิ่มขนาดไส้กรองน้ำให้เหมาะสม ขั้นตอนการกรองของเครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่ไม่ได้แตกต่างจากเครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก ดังนั้นน้ำที่ได้จึงยังไม่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคมาเท่าที่ควร เครื่องกรองน้ำระบบ UV มีราคาถูกกว่าเครื่องกรองน้ำระบบ RO อยู่พอสมควร เพราะไม่ได้กรองเอาแร่ธาตุออกจากน้ำไปเสียหมด ซึ่งเครื่องกรองน้ำระบบนี้เหมาะที่จะใช้มากกว่าระบบอื่น ๆ เพราะสามารถกรองสิ่งสกปรกและเชื้อโรคได้ตามมาตรฐานและสามารถซื้อไส้กรองน้ำเปลี่ยนเองได้ง่าย เครื่องกรองน้ำระบบ UV จะมีระบบการกรองเหมือนเครื่องกรองน้ำขนาดเล็กทั่วไป แต่เพิ่มหลอดไฟ UV เข้ามากรองน้ำเพื่อฆ่าเชื้อโรค ซึ่งการกรองน้ำด้วยระบบ UV ยังเป็นที่นิยมใช้กันในโรงงานผลิตน้ำดื่มทั่วไปอีกด้วย เครื่องกรองน้ำระบบ UF จะมีระบบกรองน้ำอยู่ด้วยกัน 4–5 ขั้นตอน ซึ่งเป็นเครื่องกรองน้ำที่ได้พัฒนามาจากเครื่องกรองน้ำระบบ UV นั่นเอง แต่ตอนจะซื้อต้องดูรายละเอียดให้ดีเพราะบางเครื่องก็ไม่มีการกรองน้ำแบบระบบ UV มาให้ แต่จะเพิ่มไส้กรองน้ำที่เรียกว่าโพรเทคแบคทีเรียมาให้แทน ซึ่งง่ายต่อการเปลี่ยนถ่ายไส้กรองน้ำและก็ประหยัดในเรื่องของการดูแลรักษากว่าระบบ RO และ UV

เครื่องทำน้ำด่างจะมีระบบในการกรองที่พิเศษกว่า กล่าวคือมีระบบการกรอง 2ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกคือไส้กรองน้ำภายในเครื่อง ซึ่งถ้าเป็นเครื่องทำน้ำด่างที่ดีจะมีไส้กรองน้ำ 2ชนิด คือ Active Carbon Filter (สามารถกำจัดกลิ่น สี ความขุ่น สารพิษ โลหะหนักทุกชนิด ไส้กรองน้ำชนิดนี้เป็นถ่านที่ผ่านการเผาด้วยอุณหภูมิสูงและมีการอัดแก๊สออกซิเจนเข้าไป ทำให้เกิดรูเล็กๆ จำนวนมาก จึงมีคุณสมบัติในการดูดซับสิ่งปนเปื้อนต่างๆ สารก่อมะเร็ง สารอินทรีย์และโลหะหนักที่มากับน้ำ ขจัดรส กลิ่น คลอรีน ได้อย่างเปี่ยมประสิทธิภาพ) และไส้กรองน้ำ Fiber Carbon Filter (มีคุณสมบัติสูงในการกำจัดคลอรีนที่ตกค้าง) ทำให้ได้น้ำดื่มที่มีออกซิเจนในปริมาณที่มากเป็น 3เท่าของน้ำปกติและถูกหลักอนามัย สำหรับขั้นตอนที่สอง น้ำที่ผ่านการกรองทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วจะไหลผ่านเพลทหลายชั้น (ยิ่งมากชั้นยิ่งดี) ที่ทำจากไทเทเนียมเคลือบด้วยแพลททินั่น น้ำจะได้รับการกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า ทำให้แยกประจุไฟฟ้าของน้ำเป็นประจุไฟฟ้าลบและประจุไฟฟ้าบวก ที่เรียกว่าอิเล็คโตรไลซิส น้ำจึงถูกแยกออกเป็นสองส่วน คือน้ำที่มีสภาพด่างและน้ำที่มีสภาพกรด โดยน้ำที่มีสภาพด่างใช้เป็นน้ำดื่มและใช้ในการปรุงอาหาร ส่วนน้ำที่มีสภาพกรดมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อ สามารถนำมาใช้ล้างมือ อุปกรณ์ต่างๆ และทำความสะอาดบาดแผลได้

Comments are closed.