ต้องการรู้จักมักจี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เยอะขึ้น!!

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือไม่ก็ที่รู้จักมักจี่ในชื่อของเครื่องจักรกลที่ใช้สำหรับแปลงแรงงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะต้องอาศัยแนวคิดดำเนินงาน หากสนามแม่เหล็กเคลื่อนตัดขดลวด หรือขดลวดดำเนินตัดสนามไฟฟ้าก็จะได้กระแสไฟฟ้าออกมา เป็นแนวทางทำงานง่ายๆที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้นมีกระบวนการออกมาให้เราได้รู้และเห็นว่ามีวิธีการทำงานเยี่ยงไร เพราะว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้นจะประกอบไปด้วย ส่วนที่ทำสนามไฟฟ้า เรียกว่า ฟิลด์ พร้อมทั้งส่วนที่สร้างแรงดันกระแสไฟฟ้าเรียกว่าอาเมเจอร์ ส่วนด้านในของกำเนิดกระแสไฟไฟฟ้ากระแสตรง ฟิลด์จะเป็นส่วนที่หยุดนิ่ง อาเมเจอร์จะเป็นส่วนที่เคลื่อนที่ แต่ในเครื่องกำเนิดกระแสไฟกระแสสลับ ฟิลด์และอาเมเจอร์ อาจจะเป็นไปได้ทั้งส่วนที่ไม่พัฒนาและส่วนที่หมุน และหากว่าเป็น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก จะสามารถสร้างได้ทั้งแบบฟิลด์และอาเมเจอร์หมุน แต่ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ จะสร้างได้แต่แบบอาเมเจอร์อยู่กับที่เท่านั้น เพราะจะมีปัญหาน้อยกว่า ต่อมาในส่วนของแรงผลักดันที่อุบัติขึ้นในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะมากหรือว่าน้อย ขึ้นกับปัจจัยที่สำคัญสองตัวเป็น ความเร็วรอบพร้อมทั้งเส้นแรงตัวดึงดูด หากว่าคือเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงเราสามารถเพิ่มแรงดันไฟฟ้าขึ้นได้โดย การปรับความแรงของสนามไฟฟ้า และเพิ่มความเร็วรอบของเครื่องกำเนิด แต่ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับการเพิ่มแรงดันโดยการเพิ่มความเร็วไม่ สามารถที่จะทำได้ เพราะจะทำให้ความถี่ของแรงดันไฟฟ้าที่ได้เปลี่ยนแปลงไป สามารถทำได้เพียงการปรับความแรงของสนามแม่เหล็กเพียงนั้น ทั้งนี้ก็คือสิ่งที่เราควรจะรู้เกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้วสนใจที่จะมีไว้ก็ลองข่าวสารต่อที่ http://www.tharikan.com